Verwijskliniek

Informatie voor verwijzend dierenartsen

 • Verwezen patiënten
 • Terugverwijzen
 • Spoedzorg
 • Patiënten zonder verwijzing
 • Opnamezorg
 • Uitslagen onderzoeken
 • Meegeven medicatie / voeders
 • Het verwijsproces
 • Aanvullingen en/of specifieke wensen

Verwezen patiënten

Indien u een patiënt verwezen heeft voor een behandeling of een onderzoek hanteren wij de onderstaande opties (onderaan de pagina kunt u uw voorkeur kenbaar maken):

1. Evidensia Dierenziekenhuis Den Haag mag uitsluitend datgene doen waarvoor verwezen is. Alle extra onderzoeken worden vooraf besproken met de verwijzer.

2. Evidensia Dierenziekenhuis Den Haag mag ook aanvullende onderzoeken uitvoeren indien dit nodig is om tot een goede behandeling of diagnose te komen waarvoor verwezen is (voorkeur).

Terugverwijzen

De eerste terug verwijzing zal plaatsvinden op de dag van het onderzoek of behandeling. Uitslagen worden in de regel door de behandelend arts aan de verwijzend dierenarts doorgegeven op de eerstvolgende dag dat deze arts werkt op Evidensia Dierenziekenhuis Den Haag. Tijdens vakantie of langdurige afwezigheid (langer dan drie dagen) zal een collega-arts deze taak overnemen.

Spoedzorg

Alle patiënten die bij Evidensia dierenziekenhuis Den Haag binnenkomen worden altijd terugverwezen naar de arts waarvan de eigenaar aangeeft dat dat de behandelende arts is. Indien een patiënt opgenomen is wordt er de volgende (werk)dag contact opgenomen met de eigen dierenarts als de patiënt bij Evidensia Dierenziekenhuis Den Haag opgenomen is.

Patiënten zonder verwijzing

Patiënten zonder verwijzing worden terugverwezen naar de eigen praktijk indien het geen spoedprobleem betreft. Buiten openingstijden van de eigen behandelend arts kan Evidensia Dierenziekenhuis Den Haag wel acute zorg verlenen waarna de patiënt terugverwezen wordt naar die arts waarvan de eigenaar aangeeft dat het de behandelend arts is.

Opnamezorg

Patiënten verwezen voor opname worden in de regel behandeld voor het probleem waarvoor zij opgenomen zijn totdat verdere behandeling thuis voortgezet kan worden. Indien de verwijzend dierenarts én de eigenaar dit wensen kan na het weekend de opname bij de eigen praktijk voortgezet worden. Initiatief hierin ligt bij de verwijzende praktijk. Operatiepatiënten worden voor een operatie eerst met de eigen dierenarts besproken (niet
acuut noodzakelijke / spoedoperaties).

Uitslagen onderzoeken

Evidensia Dierenziekenhuis Den Haag zal ervoor zorgdragen dat alle onderzoeken, in de hieronder benoemde hoedanigheid, bij de verwijzend arts terechtkomen.

 1. De patiëntenkaart met een rapport van de behandelend arts.
 2. Alle uitslagen van de bloedonderzoeken.
 3. Alle complete uitslagen van histologische en cytologische onderzoeken.
 4. Röntgenonderzoek: Verwijzend dierenarts ontvangt standaard de beelden in jpeg-formaat. Op verzoek kan dit ook in dicom-formaat.
 5. Echografisch onderzoek: Een rapport van de bevindingen. Op verzoek kunnen de beelden toegezonden worden.
 6. CT-onderzoek: Een rapport met bevindingen, de wachttermijn hiervoor kan oplopen tot 5 dagen na het onderzoek wegens externe beoordeling hiervan. Op verzoek kunnen de beelden toegezonden worden.
 7. (Chirurgische) behandelingen: Een chirurgisch rapport. 
 8. Aanbevelingen voor verdere behandeling, eventueel noodzakelijke verdere onderzoeken en controlemomenten.

Meegeven medicatie / voeders

Meegeven medicatie

Evidensia Dierenziekenhuis Den Haag geeft in de regel medicatie mee voor de gehele behandeling bij korte behandelingen. Maximaal wordt echter voor vier weken medicatie meegegeven bij chronische behandelingen. Hierna zal de verwijzend dierenarts de medicatie voorschrijven.

Meegeven voeders

De verwijzend dierenarts geeft in de regel voeding mee naar zijn of haar keuze. Evidensia Dierenziekenhuis Den Haag zal uitsluitend een kleine hoeveelheid voeding meegeven indien dit gewenst is door de eigenaar en/of noodzakelijk is, bijvoorbeeld om een weekend door te kunnen komen. Denk in dit geval aan blaasgruisdieet, hypoallergeen dieet of nierdieet.

Het verwijsproces

 • Buiten openingstijden kan de spoedlijn gratis doorgezet worden op Evidensia Dierenziekenhuis Den Haag.
 • Een patiënt kan daarnaast verwezen worden via de eigen dierenarts (telefonisch of per mail). Hierna zal het verwijsproces als volgt plaatsvinden:
 1. Evidensia dierenziekenhuis Den Haag belt de eigenaar op om een afspraak in te plannen. Dit gebeurt zo spoedig mogelijk, normaliter binnen 1 - 6 uur (tussen 08:30-19:00 uur).
 2. Evidensia Dierenziekenhuis Den Haag neemt contact op met de verwijzende praktijk. Als de assistente tijd heeft kunnen details doorgenomen worden en kan de assistente de patiëntenkaart mailen naar Evidensia Dierenziekenhuis Den Haag, eventueel met overige noodzakelijke gegevens zoals röntgenopnames of bloedonderzoeken.
 3. De verwijzende praktijk krijgt een bevestigingsmail als de afspraak is ingepland met de details van deze afspraak.
 4. Ook de eigenaar krijgt een mail met N.A.W. gegevens van Evidensia Dierenziekenhuis Den Haag als het emailadres van deze is ingevoerd in app of website.
 • De eigenaar mag natuurlijk ook zelf contact opnemen, hierbij loopt het verwijsproces als hierboven beschreven vanaf punt 2.

Aanvullingen en/of specifieke wensen

Onderaan deze SLA kunt u aangeven of u specifieke wensen of punten heeft die niet in dit document vermeld staan. Ook kunt u andere wensen met betrekking tot onze dienstverlening hier noteren. Al onze gezamenlijke afspraken worden digitaal verwerkt, en u krijgt een bevestiging van Evidensia Dierenziekenhuis Den Haag over de aanpassingen op onze standaard SLA, zo heeft u altijd de controle over hoe Evidensia Dierenziekenhuis Den
Haag te werk gaat bij uw verwijzingen.

SLA

Beste Collega,

Evidensia Dierenziekenhuis Den Haag werkt met een standaard Service Level Agreement (SLA). Hierin staat duidelijk vermeld hoe Evidensia Dierenziekenhuis Den Haag te werk gaat en wat u als verwijzer van ons mag verwachten. Wilt u echter liever zelf bepaalde handelingen uitvoeren bij een verwezen patiënt, of dienen de artsen van Evidensia Dierenziekenhuis Den Haag eerst met u te overleggen alvorens een ingreep toe te passen? Laat het ons dan weten! Vul het onderstaande formulier in. Bij vragen of overleg kunt u contact opnemen via telefoon (070 - 206 09 00) of e-mail (info@edz-denhaag.nl).

Velden met (*) zijn verplicht.

 

 

Verwezen patiënten (aankruising wat van toepassing is indien u een patiënt aan ons verwijst voor onderzoek of behandeling)*:
Max. 1000 tekens
Veiligheidsvraag:

Waarom verwijzen naar Evidensia Dierenziekenhuis Den Haag?

Optimale en betaalbare zorg 

 • Gedifferentieerde dierenartsen
 • Continu in overleg met huisdiereigenaren en verwijzer
 • Persoonlijke werkafspraken per verwijzende kliniek. Maak ons uw wensen alstublieft kenbaar.
 • Betaalbare kwaliteit

Helder behandeladvies en altijd beschikbaar

 • U kunt altijd bij ons terecht (24/7)
 • Uitgebreide en spoedige terugkoppeling
 • Overleg over nazorg
 • Altijd ondersteuning voor de verwijzer en de klant

Kosteloze spoeddienst

 • Wij vervullen kosteloos de spoeddienst voor uw praktijk
 • U kunt altijd bij ons terecht (24/7)

Heeft u opmerkingen?

Wij stellen het op prijs als u met ons blijft meedenken. Zo kunnen wij u en andere dierenartsen optimaal van dienst blijven zijn. U kunt uw opmerkingen en/of complimenten sturen naar: info@edz-denhaag.nl