Spoed en Opname

24/7 zorg voor uw dier

Spoed en Opname

De spoedkliniek wordt 24/7 bemand door een breed team van dierenartsen en paraveterinairen afkomstig uit zowel onze verwijskliniek als uit de omliggende dierenartsenpraktijken.

In de opname bieden we zorg onder te verdelen in basic care, medium care en high care. We hebben de beschikking over een hondenopname, kattenopname, IC en een quarantaine.

Dieren kunnen onder andere terecht bij ons voor:

 • Vloeistoftherapie 
 • Zuurstof
 • Urineproductie en vochtbalans monitoring
 • Bloed en plasmatransfusie
 • Bloeddrukmetingen zowel met de doppler als oscillometrisch
 • Continue non-invassieve bloeddrukbewaking en binnenkort ook invasief
 • ECG bewaking
 • Veneuze en arteriĆ«le bloedgassen
 • Stollingsbepaling
 • Oogdrukmeting
 • Thorax drains
 • Jugulair catheter
Terug naar Disciplines